Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έληξε η μεταβατική περίοδος για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα και το δίκαιο της ΕΕ παύει πλέον να ισχύει εκεί και αλλάζουν όσα ξέραμε για τις αγορές από UK.

αγορές από UK

Για τελωνειακούς σκοπούς, από την 1η Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη τρίτη χώρα. Ειδικότερα, για εμπορικές συναλλαγές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ εφαρμόζονται πλέον τελωνειακά καθεστώτα και διατυπώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, οι τελωνειακοί κανόνες και τα καθεστώτα της ΕΕ εξακολουθούν εν γένει να εφαρμόζονται για εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία και εξέρχονται από αυτή.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα επηρεάσει την εταιρεία σας αν:

  • πωλεί εμπορεύματα ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • αγοράζει εμπορεύματα ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο
  • μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου
  • χρησιμοποιεί ύλες και εμπορεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο πλαίσιο προτιμησιακών καθεστώτων με χώρες εταίρους της ΕΕ.

Στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων, αυτό σημαίνει, για παράδειγμα:

  • Πρέπει να υποβάλλετε τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων προς/από τη Μεγάλη Βρετανία (δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρουμένης της Βόρειας Ιρλανδίας) ή κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας μέσω της Μεγάλης Βρετανίας.
  • Ενδεχομένως να χρειαστεί να παράσχετε δεδομένα ασφάλειας και προστασίας, επιπλέον της τελωνειακής διασάφησης.
  • Χρειάζεστε ειδική άδεια για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων (π.χ. αποβλήτων, ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, ΓΤΟ). Πρέπει να τηρείτε πρόσθετες διατυπώσεις αν εισάγετε ή εξάγετε εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (οινοπνευματώδη, καπνό ή καύσιμα) προς/από τη Μεγάλη Βρετανία.
  • Θα πρέπει να τηρείτε διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τον ΦΠΑ για τις συναλλαγές με τη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με τις συναλλαγές εντός της ΕΕ και με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για ευρύ φάσμα ειδικών θεμάτων. Στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων, οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται παρακάτω:

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των ανακοινώσεων ετοιμότητας, εδώ.

Ένας απλός οδηγός σχετικά με το πώς μπορούν να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου διατίθεται εδώ.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

 

-----------
Κάποιες από τις αναρτήσεις μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους συνεργατών. Το Gizchina Greece μπορεί να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό, εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο και αγοράσετε κάποιο προιόν. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ μπορείτε να μάθετε πώς χρησιμοποιούμε τους συνδέσμους συνεργατών. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη!


-----------

Ακολουθήστε το Gizchina Greece στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι και άμεσα, όλα τα τεχνολογικά νέα! Αν ψάχνετε HOT προσφορές, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram!


[Πηγή] :