Συνεχίζοντας την διάθεση του MIUI 9 για όλες τις συσκευές της η Xiaomi μένει πιστή στο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει, έτσι από χθες το βράδυ ξεκίνησε σταδιακά η διάθεση της έκδοσης stable του MIUI 9 για το Redmi 4A, το οποίο φέρνει δεκάδες αλλαγές και βελτιώσεις στο budget Android μοντέλο των Κινέζων.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε αναμφίβολα τον ερχομό του Android 7.1.1 Nougat (!) επιτέλους μετά από τόσο καιρό, μαζί με όλα τα «καλούδια» που φέρνει η συγκεκριμένη έκδοση λειτουργικού της Google φυσικά. Η αναβάθμιση έχει κωδική ονομασία V9.2.6.0.NCCMIEK και μέγεθος περίπου 1.3GB. Πρόκειται για stable έκδοση, έτσι δεν αναμένεται να έχει bugs 😉 Ακολουθεί το πλήρες changelog από τα Mi Forums: redmi 4a

Highlights
 • New – Reading mode can turn on and off at sunset and sunrise automatically (05-03)
 • New – Improved layout and readability for search results in Contacts (06-29)
 • New – Virus scans and payment scans were merged into Security scan (06-29)
 • New – Better blocklist rules with the possibility of separated rules for every SIM card (07-10)
 • New – Switch for turning Battery saver automatically when charged (07-19)
 • New – New display formats for update logs in Updater (07-25)
 • New – Search for apps in the Dual apps settings (08-03)
 • New – Mi Picks gets a new name and a new icon! Meet Apps! (08-21)
 • New – Android N 7.1 update (11-21)
 • New – Reading mode can turn on and off at sunset and sunrise automatically (05-03)
 • New – Improved layout and readability for search results in Contacts (06-29)
 • New – Virus scans and payment scans were merged into Security scan (06-29)
 • New – Better blocklist rules with the possibility of separated rules for every SIM card (07-10)
 • New – Switch for turning Battery saver automatically when charged (07-19)
 • New – New display formats for update logs in Updater (07-25)
 • New – Search for apps in the Dual apps settings (08-03)
 • New – Mi Picks gets a new name and a new icon! Meet Apps! (08-21)
 • New – Quick ball goes back to the edge after 3 seconds of inactivity (08-30)
 • New – Mi Mover, supports data migration restarting. During migrating data to the new phone, device hotspot connection will be restored automatically in case of interruption to complete the data migration. (10-25)
 • New – Simplified the UI (10-31)
 • New – New App vault features: shortcuts, brief notes, and calendar events. (Supported on Android 5.0 or later). (11-07)
 • New – New App vault features: shortcuts, brief notes, calendar events, and cricket. (Supported on Android 5.0 or later). (11-16)
 • Optimization – Cleaner removes empty folders better now (07-10)
 • Optimization – Protection from unintentional tapping for Dial pad (08-08)
 • Optimization – Redesigned home page (08-24)
 • Optimization – Devices with rare Bluetooth profiles are hidden in the device list (08-29)
 • Optimization – Simplified and improved the design of the virus scan result page (09-07)
 • Optimization – Cleaner removes empty folders better now (07-10)
 • Optimization – Protection from unintentional tapping for Dial pad (08-08)
 • Optimization – Redesigned home page (08-24)
 • Optimization – Devices with rare Bluetooth profiles are hidden in the device list (08-29)
 • Optimization – Simplified and improved the design of the virus scan result page (09-07)
 • Optimization – Hide free and incompatible themes in the list of the purchased items (10-10)
 • Optimization – “Add to favorites” icon adjustments (10-24)
System
 • New – Android N 7.1 update (11-21)
 • Optimization – Increased system decryption speed (06-23)
 • Optimization – Increased system decryption speed (06-23)
 • Optimization – Devices with rare Bluetooth profiles are hidden in the device list (07-25)
 • Optimization – Devices with rare Bluetooth profiles are hidden in the device list (08-29)
 • Optimization – Increased system decryption speed (06-23)
 • Optimization – Increased system decryption speed (06-23)
 • Optimization – Devices with rare Bluetooth profiles are hidden in the device list (07-25)
 • Optimization – Devices with rare Bluetooth profiles are hidden in the device list (08-29)
 • Fix – Home screen loaded too slow with Android 7.1 (06-23)
 • Fix – Apps changed Wi-Fi connection status without the user’s permission (06-23)
 • Fix – Apps stopped working in the background (06-24)
 • Fix – Developer options couldn’t be opened using Bahasa Indonesia (08-15)
 • Fix – Music stayed in the Notification shade after exiting the app (08-15)
 • Fix – Home screen loaded too slow with Android 7.1 (06-23)
 • Fix – Apps changed Wi-Fi connection status without the user’s permission (06-23)
 • Fix – Apps stopped working in the background (06-24)
 • Fix – WhatsApp force closed in Split screen (08-29)
 • Fix – Long pressing soft buttons lead to FC issues (09-19)
 • Fix – KRACK WPA2 security vulnerabilities (10-19)
App Lock
 • New – Added the App lock step before unlocking using a new fingerprint for the first time (08-15)
 • New – Added the App lock step before unlocking using a new fingerprint for the first time (08-15)
 • New – App lock supports hiding messages from selected apps (10-31)
Phone
 • Optimization – Vibration no longer affects the features which reduce ringer volume when the phone is lifted or flipped to silence (10-10)
 • Fix – Issues with VoLTE calls (06-16)
Contacts
 • New – Improved layout and readability for search results in Contacts (06-29)
 • New – Improved layout and readability for search results in Contacts (06-29)
 • Optimization – Protection from unintentional tapping for Dial pad (08-08)
 • Optimization – Protection from unintentional tapping for Dial pad (08-08)
 • Fix – Contact search didn’t work properly for Russian and Ukranian (08-29)
 • New – Simplified the UI (10-31)
Messaging
 • Fix – OTP messages were grouped with notification SMS (06-16)
 • Fix – Time in Messaging didn’t change when the system was switched to 12-hour format (08-29)
 • Fix – Messages with one-time passwords disappeared (09-07)
 • Fix – OTP messages were grouped with notification SMS (06-16)
 • Fix – Time in Messaging didn’t change when the system was switched to 12-hour format (08-29)
 • Fix – Messages with one-time passwords disappeared (09-07)
 • Fix – Messaging force closed in some cases (09-27)
 • Delete – Adjustments for Messaging: service and promo SMS, scheduled SMS, and group messages. (05-17)
 • Delete – Adjustments for Messaging: service and promo SMS, scheduled SMS, and group messages. (05-17)
Lockscreen, Status Bar, Notification Bar
 • New – New content provider for Wallpaper Carousel – Glance. Enjoy high-quality images, read stories, and slide down to view more. (11-10)
 • Optimization – Vibration for notifications during calls (06-16)
 • Optimization – Notification shade response (07-04)
 • Optimization – Vibration for notifications during calls (06-16)
 • Optimization – Adjusted time for tapping the Lock screen notifications (10-24)
 • Fix – Lock screen wallpaper wasn’t shown in some cases (05-23)
 • Fix – Notification shade issues (06-16)
 • Fix – The search bar in the Notification shade wasn’t displayed correctly (06-27)
 • Fix – Female voice for English (Waiting for Wi-Fi) in the Notification shade (08-15)
 • Fix – Music player stopped working on the Lock screen after 10-15 minutes (08-15)
 • Fix – Wallpaper Carousel couldn’t load online resources (a Play Store update was required) (08-22)
 • Fix – Lock screen wallpaper wasn’t shown in some cases (05-23)
 • Fix – The search bar in the Notification shade wasn’t displayed correctly (06-27)
 • Fix – Wallpaper Carousel couldn’t load online resources (a Play Store update was required) (08-22)
Home screen
 • New – Animated icons for selected apps in the default theme (09-01)
 • New – Animated icons for selected apps in the default theme (09-01)
 • Optimization – RAM info isn’t shown in Recents by default. Go to Settings  Home screen & Recents to turn it on. (05-09)
 • Optimization – Animation for clearing cache (05-09)
 • Optimization – Adjusted the button for clearing memory in Recents (05-16)
 • Optimization – Swipe response (06-14)
 • Optimization – Folders open faster (07-10)
 • Optimization – Users can set their main Home screen in the editing mode (08-29)
 • Optimization – New animation for launching and closing apps (09-01)
 • Optimization – RAM info isn’t shown in Recents by default. Go to Settings  Home screen & Recents to turn it on. (05-09)
 • Optimization – Animation for clearing cache (05-09)
 • Optimization – Adjusted the button for clearing memory in Recents (05-16)
 • Optimization – Folders open faster (07-10)
 • Optimization – Users can set their main Home screen in the editing mode (08-29)
 • Optimization – New animation for launching and closing apps (09-01)
 • Optimization – Multiple themes supported on the clock widget (10-19)
 • Optimization – Move app icons into a folder easier (10-19)
 • Optimization – Adding widgets to an empty spot with a single tap (10-31)
 • Fix – Couldn’t close Recents in some cases (05-09)
 • Fix – Home screen icon wasn’t displayed properly (05-23)
 • Fix – Cleaner shortcut didn’t work (05-23)
 • Fix – Issues with icon size for Clock, Calendar, and Weather (05-16)
 • Fix – Home screen icon wasn’t displayed properly (05-23)
 • Fix – Cleaner shortcut didn’t work (05-23)
Themes
 • Optimization – Redesigned home page (08-24)
 • Optimization – Updated Peach blossom and Asphalt themes (09-14)
 • Optimization – Redesigned home page (08-24)
 • Optimization – Updated Peach blossom and Asphalt themes (09-14)
 • Optimization – Hide free and incompatible themes in the list of the purchased items (10-10)
 • Optimization – Themes prompt about connecting to the internet when it’s required (10-12)
 • Optimization – “Add to favorites” icon adjustments (10-24)
 • Fix – Previews in recent wallpapers rotated (09-20)
Camera
 • Fix – Language support issues (09-12)
Gallery
 • Fix – Image has been compressed multiple times (10-19)
Backup
 • New – Mi Mover, supports data migration restarting. During migrating data to the new phone, device hotspot connection will be restored automatically in case of interruption to complete the data migration. (10-25)
 • Fix – Mi Mover can’t continue to migrate data after the network connection is interrupted and restored (10-25)
 • Fix – Mi Mover can’t migrate all apps to the new phone (10-25)
 • Optimization – Improved design for Feedback (05-24)
 • Optimization – Improved design for Feedback (05-24)
Settings
 • New – Reading mode can turn on and off at sunset and sunrise automatically (05-03)
 • New – Search for apps in the Dual apps settings (08-03)
 • New – Reading mode can turn on and off at sunset and sunrise automatically (05-03)
 • New – Search for apps in the Dual apps settings (08-03)
 • Optimization – Reduced multiple steps for discovering Bluetooth devices (06-07)
 • Optimization – Input method animation appears after when search bar is tapped (06-07)
 • Optimization – Introducing Button and gesture shortcuts (09-15)
 • Optimization – Reduced multiple steps for discovering Bluetooth devices (06-07)
 • Optimization – Input method animation appears after when search bar is tapped (06-07)
 • Optimization – Introducing Button and gesture shortcuts (09-15)
 • Fix – TalkBack issues (06-07)
 • Fix – Android security patch level was shown with the wrong date (09-07)
 • Fix – Android security patch level was shown with the wrong date (09-07)
 • Optimization – Launching speed (07-01)
File Explorer
 • Fix – The number of docs in Explorer was shown as 0 (09-27)
Downloads
 • New – Downloads keep waiting when the connection is established again in case it was interrupted (09-05)
 • New – Downloads keep waiting when the connection is established again in case it was interrupted (09-05)
Recorder
 • Fix – Adjustments for Recorder and Second space (06-23)
 • Fix – Adjustments for Recorder and Second space (06-23)
Calendar
 • New – Introducing football cards with the info about major international leagues and matches (08-15)
 • New – Holiday cards for Russia (06-28)
 • New – Introducing football cards with the info about major international leagues and matches (08-15)
Blocklist
 • New – Better blocklist rules with the possibility of separated rules for every SIM card (07-14)
Notes
 • New – Notes can be saved automatically now (05-05)
 • New – Notes can be saved automatically now (05-05)
 • Optimization – Image format for sharing (05-05)
 • Optimization – View and Edit menus (05-05)
 • Optimization – Image format for sharing (05-05)
 • Optimization – View and Edit menus (05-05)
Mi Account
 • Optimization – Reduced the number of push notifications when the user is signed out (10-30)
Mi Drop
 • Fix – Transfer status wasn’t displayed correctly when a file participated in multiple transfers (10-12)
 • Fix – The app crashed while transferring a large amount of files (10-12)
Mi Drop
 • Optimization – Received files are sorted by time (11-06)
 • Fix – Issues with loading big GIFs (11-06)
Cleaner
 • Optimization – Cleaner removes empty folders better now (07-10)
 • Optimization – Cleaner removes empty folders better now (07-10)
Battery Usage
 • New – Switch for turning Battery saver automatically when charged (07-19)
 • New – Switch for turning Battery saver automatically when charged (07-19)
Security
 • New – Virus scans and payment scans were merged into Security scan (06-29)
 • New – Virus scans and payment scans were merged into Security scan (06-29)
 • Optimization – Simplified and improved the design of the virus scan result page (09-07)
 • Optimization – Simplified and improved the design of the virus scan result page (09-07)
Scanner
 • Fix – Scanner couldn’t work normally (09-12)
 • Fix – Scanner couldn’t work normally (09-12)
Quick Ball
 • New – Quick ball goes back to the edge after 3 seconds of inactivity (08-30)
Other
 • New – Mi Picks gets a new name and a new icon! Meet Apps! (08-21)
 • New – Mi Picks gets a new name and a new icon! Meet Apps! (08-21)
 • New – “Apps” support updates now (10-11)
 • Fix – Google widget disappeared because of the Dual apps (06-20)
 • Fix – Google widget disappeared because of the Dual apps (06-20)
------------------------- -------------------------

Ακολουθήστε το Gizchina Greece στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι και άμεσα, όλα τα τεχνολογικά νέα! Αν ψάχνετε HOT προσφορές, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram!

[Πηγή] :